Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 november 2017

Blog: Vlaardingse kinderen

Toen ik afgelopen januari namens D66 wethouder werd, was (en is) economie het belangrijkste onderdeel van mijn portefeuille. Dat ook onderwijs tot mijn takenpakket hoorde, was een, in mijn ogen, “wat lastige” bijkomstigheid. Daar ben ik inmiddels van terug gekomen. Ik vind onderwijs en het contact met kinderen leuk en belangrijk.

Het begon toen ik in m’n eerste week direct mocht voorlezen op de Ericaschool. Dit is een onderwijsinstelling voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ik weet niet wie er meer genoten zij of ik.

Ook mocht ik aanwezig zijn (en een lintje knippen) op de Jenplanschool Het Kompas. Naast een project over diverse geloven, werd de aanwezige ouders en mijzelf een maaltijd geserveerd door…de allerkleinsten , kinderen van maar 4 jaar!. Helaas maakte Het Kompas enkele weken later bekend de deuren te moeten sluiten.

Getroffen werd ik door het bezoek aan de Internationale VOS, waar kinderen tussen de 12 en 18 in rap tempo de Nederlandse taal wordt bijgebracht. Ik zag gedreven kinderen die snel de taal vaardig werden. Deze kinderen van ouders van statushouders en MOElanders hadden echter allemaal wel hoge idealen. Ze willen dokter worden of ICT-nerd. Maar ik heb gepleit voor de eerzame ambachtsberoepen (loodgieter, timmerman, elektricien, e.d.). Ook deze beroepen zijn eervol en hard nodig in onze samenleving. Met het verdwijnen van de oude ambachtsschool is er in mijn ogen tegenwoordig te weinig aandacht hiervoor (het VMBO onderwijs niet te na gesproken).

Aan de Van Hogendorplaan verrees eind 2016 een spiksplinternieuwe school “De Groene Draad”. Aangezien veel jonge gezinnen zich in de nieuwe huizen vestigen, begint de nieuwe school alweer wat krap te worden. De gemeente is naarstig opzoek naar oplossingen in deze en andere wijken van Vlaardingen. Want na jaren van teruggang groeit Vlaardingen weer. Als één van de weinige gemeenten heeft onze mooie stad doorgebouwd tijdens de voorbije crisis.

Samen met de schoolbesturen stellen wij momenteel zowel voor het primair- als voorgezet onderwijs een Integraal Huisvesting Plan op. Met dit IHP wordt straks beleid gemaakt, zodat onze kinderen ook de komende 10 jaar weer onderdak hebben.