Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 augustus 2017

D66 vraagt opheldering over onbereikbaar Rijnmondveilig.nl

Op 21 augustus was er een grote brand bij de Esso raffinaderij in de Botlek. De website Rijnmondveilig.nl was tijdens deze gebeurtenis onbereikbaar. D66 Vlaardingen vindt het kwalijk dat onze inwoners hierdoor niet goed geïnformeerd waren over de stand van zaken en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Daarom stelt D66 Vlaardingen de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

 

  1. Bent u bekend met de problemen rondom de bereikbaarheid van de website Rijnmondveilig.nl op maandagavond 21 augustus 2017?
  2. Bent u het met ons eens dat een betrouwbare informatievoorziening tijdens calamiteiten van groot belang is voor onze inwoners?
  3. Kunt u (laten) onderzoeken waardoor de problemen met de bereikbaarheid van de website zijn onstaan en de gemeenteraad hierover rapporteren?
  4. Kunt u de gemeenteraad en andere inwoners van Vlaardingen aangeven hoe Rijnmondveilig.nl in de toekomst juist goed bereikbaar blijft tijdens calamiteiten, wanneer veel inwoners de website willen bezoeken?