Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 maart 2017

Groene Schoolpleinen, droge voeten.

Op 16 maart 2017 maakte het Hoogheemraadschap Delfland bekend  dat het dit jaar €250.000 subsidie beschikbaar stelt voor maatregelen die de regio bestendiger maken tegen klimaatverandering.

Een van de gevolgen van klimaatverandering is dat regenbuien heviger worden. Dit vraagt om alsmaar grotere capaciteit van riolen die het regenwater moeten afvoeren. Door de hevige regenbuien ontstaan problemen zoals ondergelopen straten en kelders. D66 Vlaardingen merkt dat dit probleem wordt versterkt, omdat er steeds minder groene ondergrond is in onze stad, zowel in publieke ruimtes als in tuinen. Het ‘groenblauw’ maken van schoolpleinen, kan hier een positieve verandering in aanbrengen.

Volgens D66 Vlaardingen biedt deze subsidie kansen om Vlaardingse Schoolpleinen te vergroenen, hemelwater opnieuw te gebruiken en kinderen meer in contact te brengen met de natuur.

  1. Onderschrijft u de voordelen van het klimaatadaptief inrichten van schoolpleinen, zoals beschreven in het nieuwsbericht  van het Hoogheemraadschap?
  2. Bent u bereid om te onderzoeken of deze subsidie in te zetten is voor Vlaardingse schoolpleinen?
  3. Kunt u vervolgens op basis van uw bevindingen de schoolbesturen en de gemeenteraad hierover informeren?