Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2015

Op naar dubbel goud

Vlaardingen is uitgeroepen tot één van de tien ‘Gouden Gemeentes’ binnen de decentralisaties. De MOgroep noemt in hun conclusie dat deze gemeentes onder andere de lokale samenleving toegankelijk maken voor kwetsbare mensen, kiezen voor een werkwijze gericht op preventie en investeren in zichtbare professionals in de wijk.

Aan de andere kant is er onlangs ook een rapport uitgekomen van de Rekenkamercommissie, een organisatie dat voor gemeentes objectief onderzoek uitvoert naar verschillende thema’s. In het rapport van de Rekenkamercommissie over de decentralisaties kwam naar voren dat ondanks Vlaardingen goed bezig is, de raad zichzelf niet goed informeert over de vorderingen.

Als onderdeel van de werkgroep op het gebied van de decentralisaties ben ik het eens met de conclusie van de Rekenkamercommissie. We ontvangen vooral heel veel informatie, je zou zelfs kunnen zeggen te veel informatie. Maar omdat er totaal geen structuur bestaat wordt veel belangrijke informatie ondergesneeuwd door de ‘extra’ informatie.

Door de maanden heen zijn er doelstellingen geformuleerd maar ik durf te zeggen dat het gros van de werkgroep leden, waaronder ik, niet duidelijk al deze doelstellingen goed voor ogen heeft. Er is behoefte aan een duidelijk overzicht van alle doelstellingen die in de verschillende stukken staan vermeld. Aan de hand van dit overzicht kan de raad opdracht geven aan het college en de wethouder om vooral aandacht te schenken aan de informatie waar de doelstellingen aan te testen zijn.

We hoeven ons als Vlaardingse inwoners dus geen zorgen te maken. De MOgroep geeft aan dat Vlaardingen de benoeming als gouden gemeente verdient door een heldere visie op preventie en de rol van de sociaal werkers. Daarnaast wordt genoemd dat Vlaardingen de maatschappelijke organisaties veel vrijheid geeft om hun professionaliteit in te zetten. Dit geeft natuurlijk niet de garantie dat alles altijd goed zal gaan maar geeft wel aan dat we op de goede weg zitten.

Gelukkig zijn we op tijd uit onze ‘informatieslaap’ gewekt en kunnen we als werkgroep werken aan het structureren van de informatie die we ontvangen zodat we ook in komende jaren “goud” verdienen.
Bekijk hier de algemene conclusie van de MO-groep of lees hieronder waarom Vlaardingen bij de gouden gemeentes behoort:

Vlaardingen

Vlaardingen onderscheidt zich in positieve zin door een heldere visie op preventie en de rol voor sociaal werkers in de transitie en transformatie. Door zorg goedkoper in te kopen wordt door de gemeente geld vrijgespeeld voor investeringen in de zogenaamde nulde en eerste lijn.

Gemeente en maatschappelijke organisaties delen een visie en geven samen vorm aan veranderingen in het sociaal domein. Hierbij is echt sprake van partnerschap. De gemeente voert weliswaar regie en denkt mee, maar geeft maatschappelijke organisaties de benodigde ruimte en verantwoordelijkheid in de (vernieuwende) uitvoering.

Samen met Schiedam en Maassluis testte Vlaardingen de afgelopen twee jaar in een proeftuin het nieuwe jeugdstelsel al in de praktijk. Een van de successen uit deze proefperiode is het werken met een ondersteuningsteam. Dit team bestaat onder meer uit een gezinsspecialist op school die korte lijntjes heeft met het sociale wijkteam. Dit garandeert snelle en integrale hulp voor gezinnen die dat nodig hebben. Sociaal werk heeft de coördinatie van wijkteams in handen, waardoor professionals door de sector zelf worden aangestuurd, niet door de gemeente.