Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 januari 2015

Vlaardingen Werkt (of toch niet?)

participatie

Er is in Vlaardingen een groep mensen die op forse afstand van de arbeidsmarkt staat. Speciaal is er voor hen de coöperatieve vereniging “Vlaardingen Werkt”. Tot voor kort bekent als “West@Werk”.

Een aantal raadsleden, waaronder de D66 fractie, is afgelopen 23 januari te gast geweest bij het maandelijkse werkontbijt van de deelnemers aan dit re-integratieproject. Na het uitwisselen van informatie gingen de deelnemers aan de slag met de training en het uitvoeren van de diverse klussen en werden de raadsleden uitgebreid bijgepraat over het hele project.

Als deelnemers via de Sociale Dienst zijn doorverwezen naar “Vlaardingen Werkt” dan bestaat de training uit 6 maanden, éénmalig te verlengen met nogmaals 6 maanden. De mensen hebben vaak tal van problemen die het mede moeilijk maken om nieuw werk te vinden.

Naast fysieke problemen zijn er vaak ook psychische aandoeningen, dan wel een enorme schuldenproblematiek. Ook “daklozen” en niet Nederlanders met een flinke taalachterstand hebben het niet makkelijk.

De laatste 3 jaar hebben 214 mensen aan het project deelgenomen en hebben 30 werkgevers arbeidsplekken ter beschikken gesteld. Een aantal mensen heeft daadwerkelijk werk gevonden, terwijl anderen voorlopig stageplaatsen en/of vrijwilligerswerk doen. Een deel van hen stroomt ook weer terug naar de Sociale Dienst. Hieronder ook een aantal mensen dat het niet zo nauw neemt en beticht kan worden van fraude.

De organisatie van “Vlaardingen Werkt” beschikt over een groot netwerk van bedrijven en scholen waar de deelnemers hun werkervaring kunnen opdoen en klussen verrichten. Contacten hierover zijn er o.a. met de Industriële Kring Vlaardingen.

Jammer genoeg is gebleken dat er bedrijven zijn die misbruik maken van deze voor hen goedkope arbeidskrachten. Keer op keer wordt een tijdelijke aanbieding gedaan, zonder dat er sprake is van een echt dienstverband. Het moge duidelijk zijn dat deze bedrijven op een zwarte lijst komen.

Eén dagdeel per week volgen de deelnemers bijeenkomsten waar hen geleerd wordt hoe te solliciteren. Ook worden ze in staat gesteld certificaten te behalen voor vorkheftrucchauffeur en het overal gevraagde VCA diploma (Veiligheid).

Binnen de coöperatieve vereniging “Vlaardingen Werkt” vindt een aantal disciplines plaats. Zo worden de fietsen gerepareerd, die door de Sociale Dienst, aan cliënten ter beschikking worden gesteld. Ook worden scootmobiles hersteld voordat ze weer worden uitgegeven. Daarnaast worden er naast het reguliere kluswerk bij bedrijven en scholen ook activiteiten verricht als: onderhoud moestuinen, ICT bij mensen thuis en lichte restaurant- en kappers werkzaamheden. Hierbij wordt goed gekeken dat er geen sprake is van het verdringen van reguliere arbeidsplaatsen.

De realiteit is wel dat de financiële bijdrage van de gemeente minder wordt. Momenteel wordt er dus naarstig gezocht naar andere financieringsbronnen. Er wordt, binnen de wettelijke kaders van de belasting- en de sociale dienst, gestreefd naar een netto onkosten vergoeding voor de deelnemers.