Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 januari 2015

Onderwijs, praat over problemen

De gemeenteraadsfractie van D66 roept het college op om in haar gesprekken met het onderwijsveld aandacht te vragen voor een aantal actuele ontwikkelingen.

Hieronder de artikel 36 vragen daarover:

Geacht college,

In de landelijke pers verschijnen berichten dat de recente aanslagen in Parijs – in relatie tot de Islam – binnen het onderwijs niet altijd bespreekbaar zijn. De D66 gemeenteraadsfractie betreurt dat en vraagt uw college om in uw gesprekken met het onderwijsveld na te gaan in hoeverre dat ook voor Vlaardingse scholen geldt. Daarnaast vragen wij u om ook een aantal andere zaken na te gaan.

Volgens D66 zouden de volgende ongemakkelijke situaties aan de orde kunnen zijn:

  1. Dat de (recente) ontwikkelingen in relatie tot de Islam niet altijd bespreekbaar zijn. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat islamitische leerlingen worden gepest vanwege hun geloof.
  2. Een zelfde ontwikkeling is zichtbaar met het wel of niet bespreekbaar maken van de Holocaust.
  3. Er in toenemende mate sprake is van pesterijen jegens leerlingen met een andere seksuele geaardheid (de zgn. homo-, lesbo- en travo kinderen).
  4. Er kinderen zijn die, ondanks de leerplichtwet, langdurig thuis zitten in afwachting van passend onderwijs.
  5. In alle onder 1 t.m. 4 genoemde situaties is mogelijk een rol weggelegd voor de (wijk)zorgteams in nauwe samenspraak met de schoolbestuurders.

Kunt u ons zo spoedig mogelijk informeren over de gesprekken die u hierover met het onderwijsveld voert en hoe u hen hierbij, indien nodig, ondersteunt.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraadsfractie van D66 Yenice Jongejan en Bert van Nieuwenhuizen