Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 november 2014

Verklaring D66 Sociaal Domein

Voorzitter,

Voor ons ligt een voorstel om de zorg in 2015 te kunnen garanderen. Om precies te zijn, hoe wij die verbeterde zorg in deze belangrijke transitiefase gaan financieren. Natuurlijk kun je je afvragen of de aanloop naar dit voorstel de schoonheidsprijs verdient. Veel partijen hebben dit zowel vanavond als op eerdere ontmoetingen terecht aangehaald.

Maar laten we niet vergeten dat we binnen de decentralisaties in het sociaal domein te maken hebben met een behoorlijk tempo van innovatie, keuzes en last-minute veranderingen waarbij de noodzaak om nu al een groot aantal zaken vorm te geven zeer hoog is. De wethouder heeft zelf ook aangegeven dat dit voorstel met de inzichten van nu een andere aanloop had kunnen hebben.

Wij zijn het wel met de wethouder eens dat er goede plannen liggen waar dit geld voor nodig is. Dit geld kunnen wij in dit stadium niet aan het zorgbudget zelf onttrekken en wat D66 betreft ook niet aan de algemene reserve, dat zou direct tot een extra bezuinigingsopgave leiden. Dit voorstel, om het benodigde budget te onttrekken aan de reserve sociaal domein is passend en verantwoord. Vlaardingen is klaar voor de zorg van morgen, het is onwaarschijnlijk dat de reserve sociaal domein substantieel nodig zal moeten zijn om extra zorg in te kopen en als die extra zorg toch ingekocht moet worden dan komt dat alsnog uit de algemene reserve.

Het is belangrijk dat wij kunnen vertrouwen op de mensen die het straks echt gaan doen. Hen zoveel mogelijk hierbij ondersteunen en er in voorzien dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. Maar ook kunnen monitoren waar nog aanpassingen nodig zijn voor de komende jaren.

Tijdens de overgang van de decentralisaties zijn de burgers zelf de belangrijkste schakel in het proces. We moeten hen dan ook nu de vrijheid geven om met goede initiatieven de zorg voor de bewoners en de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren. Vlaardingen kent veel bewoners met een bijzonder talent en inzettingsvermogen voor een beter Vlaardingen. Een gemeente Vlaardingen die stimuleert in plaats van vertraagt is hiervoor cruciaal. Als wij burgerparticipatie een warm hart toedragen moeten wij ook bereid zijn om de burgers te vertrouwen als zij initiatieven nemen en daar ook snel met geld een beperkte bijdrage te leveren. Alleen zo houden wij de kosten in het sociaal domein op de lange termijn beter in de hand. Het wordt geen suikerpot, het wordt geen straatbbq, dit geld is de smeerolie om de samenleving op weg te helpen in het nemen van verantwoordelijkheid daar waar de overheid dat niet meer kan.

Wij zullen dus instemmen met dit bestedingsvoorstel om zo een soepele transitie mogelijk te maken.