Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 juli 2014

Dit is de realiteit

Peter Caljé portretfoto ( http://goo.gl/maps/AXrrS )

Vlaardingen moet nog eens 12 miljoen euro structureel bezuinigen. Na een periode van bezuinigingen waarin reeds 35 miljoen euro per jaar is bezuinigd is dit een enorme opgave. Tot op heden hebben wij ondanks de  bezuinigingen een groot aantal voorzieningen in stand weten te houden en ook nog de ruimte voor investeringen gevonden om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. Dat gaat in deze nieuwe realiteit op deze manier niet meer lukken. Vanaf volgend jaar en de jaren daarop volgend zal een groot aantal voorzieningen in Vlaardingen het structureel met nog minder geld moeten doen of zelfs helemaal zonder subsidie in hun eigen continuiteit moeten voorzien.

Dat klinkt heel hard. Zonder daar iets aan af te willen doen hebben wij ons echter wel goed gerealiseerd dat ook aan onze burgers wordt gevraagd om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Om steeds meer voor elkaar en zichzelf te zorgen. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling waar je van alles van kan vinden.  Maar waarom zou dat dan ook niet gelden voor organisaties en instellingen die nu nog afhankelijk zijn van subsidies. Ook van hen mag verwacht worden dat zij geheel of in sterk verminderde mate niet meer afhankelijk zijn van de overheid voor hun financiering. Om beter voor zichzelf te zorgen en samen te werken. De samenleving die er was die was heel mooi maar is echt onbetaalbaar geworden. Daar moet ook in Vlaardingen naar gehandeld worden. Niet alleen door de bezuinigen maar juist ook door het gericht in stand houden van voorzieningen die met hun tijd mee kunnen gaan en duurzaam en zo veel mogelijk op eigen kracht een bijdrage aan een sociale en leefbare stad kunnen leveren.

Deze voorjaarsnota bevat onze keuzes om zo genuanceerd en rechtvaardig mogelijk, Vlaardingen financieel gezond, sociaal en leefbaar te houden. Onze voorstellen raken aan zeer tastbare en zichtbare voorzieningen waar een groot aantal mensen gebruik van maken en een binding mee hebben. Het is echter onze keuze om op deze wijze in te grijpen om een groot aantal andere voorzieningen in stand te kunnen houden. Het is de keuze voor een sociaal en economisch veerkrachtig Vlaardingen waar iedereen kan rekenen op de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Onze keuzes betreffen vooral de vraag waar is de gemeente wel van en waar is de gemeente minder van of niet meer van. Dat past in een brede maatschappelijke ontwikkeling waarin samenwerking, participatie, solidariteit en burgerinitiatief steeds meer bepalend zullen zijn voor het voorzieningenniveau van een stad en de mate waarin de overheid daarin “slechts” participeert.

Concreet betekent dit dat wij bereid zijn om subsidies te beëindigen, of sterk te reduceren. Concreet betekent dit dat wij bereid zijn om te accepteren dat dit het het einde van een desbetreffende activiteit, instelling of organisatie kan betekenen. Dat is echter absoluut niet de intentie. Concreet betekent dit dat wij van activiteiten, organisaties en instellingen verwachten dat zij, samen met iedereen die daaraan belang hecht, de komende maanden plannen ontwikkelen om zichzelf anders te organiseren, ambities bij te stellen en zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Concreet betekent dit dat wij bereid zijn en blijven om mee te denken over oplossingen. Concreet betekent dit dat wij bereid zijn om deze voorstellen in de voorjaarsnota te herzien als er werkbare alternatieven worden ontwikkeld.

Concreet betekent dit dat de Kulk, De Stadsgehoorzaal, de Kinderboerderij en de Bibliotheek helemaal niet dicht gaan. De mensen die dat stellen doen aan bangmakerij. Het moet bij deze specifieke instellingen wel compleet anders georganiseerd worden en soms ook vanuit een geheel ander ambitieniveau.

De voorgestelde maatregelen hebben heel veel los gemaakt in de stad. Paradoxaal genoeg ook het soort reacties die nodig zijn om juist op een andere manier over deze uitdagingen te gaan nadenken en tot nieuwe oplossingen te komen.  Wordt dit gemakkelijk, nee. Gaat het allemaal lukken, met moeite. Moeten wij het daarom niet proberen, natuurlijk niet. Wij moeten gewoon aan de slag de komende maanden en onszelf op de proef stellen. Gewoon aanpakken, niet op zoek naar de nooduitgang. Werken aan haalbare alternatieven die passen bij Vlaardingen en het belang dat wij hechten diverse voorzieningen.

Deze voorjaarsnota en onze keuzes gaan dus niet alleen over bezuinigen. Deze voorjaarsnota gaat vooral ook over de noodzaak tot veranderen, van iedereen. Daarin geloven wij in van de kracht van mensen en instellingen zelf. Daarin geloven wij in de kracht van het over grenzen heen denken.

Laten wij de komende maanden, met elkaar, breed in de stad, de grenzen van onze verbeelding verkennen en dat omzetten in concrete oplossingen. Staar u niet blind op deze voorjaarsnota. Steek energie, vanuit betrokkenheid, in oplossingen. Samen met instellingen, bedrijven, burgers, bestuur en politiek. Alleen dat brengt ons verder in deze stad. Samen kunnen we heel veel meer bereiken en in stand houden dan onze stad kan betalen.

D66 Vlaardingen