Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 maart 2014

‘Meer kans op betere zorg’

“De nieuwe ontwikkelingen in de zorg bieden volgens D66 Vlaardingen kansen om de zorg beter en persoonlijker te organiseren,” stellen Yenice Jongejan en Jan Hoefnagel. Beiden zijn kandidaat voor D66 Vlaardingen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van de Jeugdzorg, AWBZ (waaronder langdurige zorg) en de Participatiewet. ‘’Het gaat hier om een megaoperatie van het kabinet. Het is duidelijk dat de gemeenten in het land het met minder middelen moeten gaan doen dan voorheen het geval was. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat veel mensen zich daar zorgen over maken,’’ zo stelt Yenice Jongejan. ’’Er is nog veel onduidelijk over de inrichting van de zorg binnen de gemeentelijke organisatie en de financiën. Dat is vervelend. Toch moeten we er alles aan doen om er in Vlaardingen op 1 januari klaar voor te zijn.’’

“Dus moet de knop om,” aldus Hoefnagel, “In 2015 is het zover en dus moeten we nu handelen. Wat D66 Vlaardingen betreft liggen er op lokaal niveau ook vooral kansen om de zorg beter en persoonlijker te organiseren. Sterker nog, het moet weliswaar met minder geld, maar ik verwacht dat de gemeente heel goed in staat is om de zorg op een kwalitatief goede wijze te organiseren”, zo stelt Hoefnagel. “We hebben in Vlaardingen eerder bewezen daartoe in staat te zijn. Met de invoering van een andere grote wet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), heeft dat ook z’n weg gevonden. Het heeft even tijd nodig en in die zin zal 2015 meer een overgangsjaar worden.”

“D66 Vlaardingen stelt daarbij wel één ding voorop: de Vlaardingers die zorg nodig hebben mogen niet de dupe worden van de veranderingen. Daar waar nodig werken we samen met de omliggende gemeenten. De Jeugdzorg bijvoorbeeld zal door middel van samenwerking met de omliggende 15 buurgemeenten op een goede manier georganiseerd worden,” licht Jongejan toe.

D66 Vlaardingen ziet een groot voordeel bij het overhevelen van deze taken naar de gemeente. De gemeente staat veel dichter bij de individuele zorgbehoefte van haar inwoners dan bijvoorbeeld de Rijksoverheid of de Provincie en is daarom veel beter in staat om vooral persoonlijkere hulp op maat te organiseren. Daarbij wordt ook gekeken naar wat mensen zelf nog kunnen en wat mensen zelf kunnen organiseren. Dát is het vertrekpunt voor passende ondersteuning, op welk vlak dan ook. Dat vraagt niet alleen om een verandering in denken en doen bij de verschillende zorginstellingen, maar het vraagt ook dat de gemeente naar een slimmere manier van werken moet toegroeien. “Zij zal haar organisatie zo moeten inrichten dat het nieuwe uitgangspunt in de zorg Eén vrager, één gezin, één plan en één aanspreekpunt kan worden uitgevoerd. Een bijkomend voordeel is dat onnodige bureaucratische rompslomp kan worden aangepakt,” aldus de D66-ers.

Wel blijft het volgens hen nodig een sociaal vangnet te houden voor de groep kwetsbare mensen die werkelijk buiten de boot vallen, zoals chronisch zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Daar zetten we als D66 Vlaardingen op in, zo besluiten Hoefnagel en Jongejan.