Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 februari 2014

D66 wil cultureel ondernemerschap belonen

Ondernemers in de culturele sector verdienen een eerlijke kans om van hun culturele instelling een succesvolle onderneming te maken. Derde op de D66-kandidatenlijst Ruud de Vries vindt dat er in het huidige subsidiebeleid totaal geen aandacht is voor cultureel ondernemerschap. D66 pleit daarom voor een aantrekkelijke beloning van cultureel ondernemerschap. Het kan niet zo zijn dat wanneer een culturele instelling doorschakelt naar een onderneming en met duidelijk omlijnde plannen komt, de gemeente het ondernemen onmogelijk maakt.

Aldus De Vries: ‘Het huidige beleid probeert alle partijen gelijk te belonen op basis van rechten uit het verleden. Ik zou hierin een stap verder willen gaan. Juist alle partijen die proactief met plannen komen verdienen meer steun dan partijen die geen of weinig ondernemerschap tonen. Dat kan bijvoorbeeld door meer subsidie, maar ook door ambtelijke ondersteuning of het beschikbaar stellen van ruimtes.’

Als goed voorbeeld van cultureel ondernemerschap noemt de Vries De Kroepoekfabriek. ‘De Kroepoekfabriek is een lichtend voorbeeld van cultureel ondernemerschap. Op het moment dat de gemeente Vlaardingen aankondigde de subsidie voor de Kroepoekfabriek te verlagen, zijn ze vrijwel direct met een plan van aanpak gekomen. De Kroepoekfabriek heeft andere vormen van financiering gevonden aangeboord en heeft een voortrekkersrol gehad in de horeca- en cultuursector. Zij zijn de uitdaging aangegaan en daar ben ik ontzettend blij mee.’

D66 zal zich dan ook inspannen om de Kroepoekfabriek blijvend te ondersteunen en dat deze vorm van cultureel ondernemerschap navolging krijgt van andere instanties. Wethouder de Vries: ‘Vlaardingen heeft veel potentie om ook op cultureel gebied een bruisende en unieke stad voor de regio te zijn. Dat culturele instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale economie, werkgelegenheid en de leefbaarheid van de stad, wordt vaak vergeten. De sector moet zich dan wel als ondernemers opstellen. D66 wil deze ondernemers hier graag bij helpen.’

Op woensdag 5 februari aanstaande zal de door De Kroepoekfabriek georganiseerde talkshow ‘Talk of the Town’ plaatsvinden. In een debat zullen zwevende kiezers voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen (19 maart a.s.) kennismaken met de jongste gemeenteraadsleden. Voor D66 Vlaardingen gaat kandidaat-raadslid Koen Kegel (27) het gesprek aan.