Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 november 2013

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vormen TechNetkring NWN

Steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding, terwijl de behoefte aan goed opgeleid personeel voor haven en industrie groot is. Door een structureel tekort van technisch personeel zijn bedrijven genoodzaakt personeel uit het buitenland te halen. Dit tekort belemmert ook de algehele bedrijfsvoering binnen een bedrijf en komt de innovatie niet ten goede. Initiatiefnemers uit het bedrijfsleven en het onderwijs hebben om die reden een plan voor de TechNetkring Nieuwe Waterweg Noord gemaakt. De TechNetkring is een samenwerkingsverband van technische bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten en heeft tot doel een toename van 15% van de instroom en gediplomeerde uitstroom van leerlingen in de techniek te realiseren met als resultaat voldoende goed opgeleid technisch personeel op de arbeidsmarkt.

In het Actieplan Economie, onder de visielijn het binden van jongeren, koopkrachtigen en hoogopgeleiden aan de stad, is één van de doelstellingen het verbeteren en uitbreiden van de relatie tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid (OOO). Er is een werkgroep OOO geformeerd voor de Waterweggemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Eén van de onderwerpen binnen de werkgroep is de oprichting van een TechNetkring voor de Nieuwe Waterweg Noord als instrument om jongeren meer te enthousiasmeren voor technologie. Dit past goed binnen het streven naar een meer arbeidsmarkt-relevante opleidingsstructuur binnen de regio en het bevordert social return on investment (SROI) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De looptijd van de Technetkring is minimaal 4 jaar, van 2014 tot en met 2017. In december 2013 wordt de Stichting TechNetkring Nieuwe Waterweg Noord opgericht.

Krachten bundelen

Wethouder Ruud de Vries: “Door toenemende vergrijzing (ontgroening) verdwijnen binnen enkele jaren veel mensen uit het arbeidsproces, die weer opgevolgd moeten gaan worden door goed opgeleide medewerkers. Om die reden is er volop behoefte aan technisch geschoold personeel. Een goede samenwerking tussen het (v)mbo-onderwijs en het technisch bedrijfsleven is van groot belang om leerlingen te interesseren voor technische opleidingen en beroepen en om de ‘kweekvijver’ van jong technisch talent te vergroten. De TechNetkring Nieuwe Waterweg Noord is een geschikte organisatie om deze krachtenbundeling vorm te geven. Door de activiteiten van de TechNetkring NWN krijgen jongeren, hun docenten en hun ouders een goed beeld van de vele mogelijkheden, die het werken in de techniek en technologie biedt.”

Resultaten

De TechNetkring NWN werkt met scholen, bedrijven en de drie gemeenten aan een gecoördineerde aanpak van activiteiten en initiatieven rondom de promotie van techniek. Daardoor krijgen jongeren, hun ouders en docenten een goed beeld van het werken in de techniek en technologie. De TechNetkring NWN vormt daarin een regioloket, dat de activiteiten coördineert. Activiteiten die voor 2014 op het programma staan, zijn onder andere een techniekweek voor het basisonderwijs, ouder- en docentenbijeenkomsten, kennisuitwisselingen, beroepenmanifestaties en stages.

In Nederland bestaan momenteel zo’n 150 TechNetkringen. Vindt hier meer informatie over TechNet!